Léčebné konopí a kanabinoidy:

politika, věda
a léčebná praxe

Praha / 4.–7. března / 2015

Konference je akreditována v systémech celoživotního vzdělávání ČLK, ČLnK a ČAS

Program konference

Záznamy všech prezentací můžete shlédnout zde.

Finální program ve znění 06.03.2015.  Konferenční jazyky: čeština a angličtina (s tlumočením). Konference je akreditována Českou lékařskou komorou (akce č. 38620; 18 kreditů), Českou lékárnickou komorou (vzdělávací akce č. 15297 s 20 body) a Českou asociací sester (vzdělávací akce č. ČAS/KK/365/2015 s 12 kredity). 


Den 1:

Poskytují Úmluvy OSN dostatek prostoru pro lege artis léčbu kontrolovanými léky a pro výzkum jejich použití?

8:00-17.00           Registrace účastníků (foyer hotelu Marriott)

9.30-11.00           Zahájení konference  (sál Bohemia II+III)

Úvodní vystoupení čestných hostů konference. 

Předsedající:

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. (ČR)

Vystoupí:

MUDr. Pavel Bém, prezident konference

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví České republiky a patron konference

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

Prof. MUDr. Michel Kazatchkine, Ph.D., Globální komise pro drogovou politiku

Mgr.  Jindřich Vobořil, Pg.Dip., národní protidrogový koordinátor 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy a předseda Čestného výboru konference 

Prof. Dr. Raphael Mechoulam, Ph.D.,  emeritní rektor Hebrejské University v Jeruzalémě

 

11:00     Tisková konference pro akreditované zástupce médií

(jen pro novináře - pozdní akreditace na media@resad.cz a na recepci konference)

 

11.30-12.55        Plenární  diskuse pod záštitou Globální komise pro drogovou politiku (sál Bohemia II+III)

Léčebné konopí vs. ďábelské býlí, morfin pro úlevu trpících vs. héro, metyfenidát pro dobro našich dětí a piko proti němu: jaké regulace, pro koho – a proč?

Moderátor:

MUDr. Pavel Bém (ČR): Možnosti regulace drogových trhů v roce 2016

Diskutující:

Prof. Michel Kazatchkine (Francie): Nadnárodní legislativa, Úmluvy OSN a míra volnosti jednotlivých států v zajištění kontrolovaných léků pro své občany

Steph Sherer (USA):  Federální a státní legislativa v USA o léčebné marihuaně a kontrolovaných drogách

Ing. Pavel Pachta, CSc. (ČR, bývalý dlouholetý pracovník sekretariátu INCB): Mezinárodní úmluvy o drogách a lékařské použití konopí a kanabinoidů - vývoj přístupu INCB 

Milton Romani Gerner (Uruguay): Uruguay a její legislativa upravující rekreační a léčebné užití konopí – status quo a výhledy

 

14.00-15.15        Paralelní semináře

1)  Politická řešení používání léčebného konopí a dalších kontrolovaných psychoaktivních léčiv - postřehy z EU (sál Bohemia II+III)

Moderátor:

Dr. Danillo Ballotta, Ph.D. (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti – EMCDDA)

Zpravodaj:

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. (národní protidrogový koordinátor ČR)

 

2) Politická řešení používání léčebného konopí a dalších kontrolovaných psychoaktivních léčiv – postřehy z Kanady (sál Moravia II)

Moderátor:

Prof. Philippe Lucas (Kanada)

Zpravodaj:

Dr. Hanan Abramovici (Kanada)

15.30-16.45        Paralelní worskhopy

1) Politická řešení používání  léčebného konopí a dalších psychoaktivních léčiv – postřehy z Latinské Ameriky  (sál Moravia II)

Moderátor:

Dr. Julio Calzada Mazzei (Uruguay)

Zpravodaj:

TBA

2) Politická řešení používání léčebného konopí a dalších psychoaktivních léčiv – postřehy z USA (sál Bohemia II+III)

Moderátor:

Steph Sherer (USA)

Zpravodaj:

Dr. Jahan Marcu (USA) 

  

17.00-18.30       Plenární diskuse: Reforma v oblasti léčebného konopí v kontextu rozdílných právních systémů a systémů léčebné péče (sál Bohemia II+III)

Různé přístupy, různé nástroje, jeden cíl. Prezentace zpravodajů z paralelních workshopů, následovaná souhrnem situace v ČR a moderovanou diskusí.

Moderátor:

Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková, Ph.D. (ČR): Krátký přehled dlouhého příběhu léčebného konopí v ČR

 Vystoupí:

Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip, Prof. Philippe Lucas, Dr. Jahan Marcu, Dr. Julio Calzada Mazzei.

 

19.00-21.00        Úvodní recepce konference (jen na pozvánky / pro přihlášené při registraci)

 


 

Den 2:

Co a jak s léčebným konopím v klinické praxi lékaře, sestry, lékárníka… a dalších

 

9.00-10.30           PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ: Konopí a kanabinoidy v léčbě a výzkumu (sál Moravia I + II + III)

Souhrn využití konopí a kanabinoidů v léčebné praxi. Stav výzkumu v oblasti léčebného konopí a jeho výhledy.

Předsedající:

Prof. Raphael Mechoulam (Izrael)

Vystoupí:

Dr. Yuval Landschaft (Izrael): Věda a léčebné konopí ve Státě Izrael

Dr. Arno Hazekamp (Nizozemsko): Standardizace dávkování CBD a kombinace THC-CBD pomocí vaporizace – vývoj protokolu.

Prof. Ethan Russo (USA): Vědecká perspektiva léčby konopím: praktické aspekty a úskalí.

Prof. Raphael Mechoulam (Izrael): Souhrn diskuse a osobní vhled

 

10.50-12.20        Společný workshop pro zdravotníky (všechny specializace): Úvod do praxe v používání léčebného konopí pro lékaře a sestry, část 1 (sál Moravia I + II + III)

Popis lidského endokanabinoidního systému a léčba. Využití léčebného konopí při léčbě a hlavní indikace pro jeho použití v Izraeli i jinde ve světě.

Vzdělávací program vedou:

MUDr. Yehuda Baruch, MHA (Izrael - OWC); Zach Klein a Yelena Sosnovsky, DiS MedNurse (Izrael)

 

13.50-15.20        Společný workshop pro zdravotníky (všechny specializace): Úvod do praxe v používání léčebného konopí pro lékaře a sestry, část 2. (sál Moravia I + II + III)

Použití syntetických endokanabinoidů v lékařství. Pravidla používání, výhody a rizika. Nejčastější vedlejší účinky léčebného konopí a jak při nich postupovat.

Vzdělávací program vedou:

MUDr. Yehuda Baruch, MHA (Izrael - OWC); Zach Klein a Yelena Sosnovsky, DiS MedNurse (Izrael)

 

15.45-17.15        Společný workshop pro zdravotníky (všechny specializace): Úvod do praxe v používání léčebného konopí pro lékaře a sestry, část 3.  (sál Moravia I + II + III)  

Rozdíly mezi jednotlivými odrůdami léčebného konopí. Indikace a dávkování léčebného konopí – jak začít, jak dlouho trvá léčba, jak a kdy podávání ukončit – část 1.

Vzdělávací program vedou:

MUDr. Yehuda Baruch, MHA (Izrael - OWC); Zach Klein a Yelena Sosnovsky, DiS MedNurse (Izrael)

 

10:30 – 17:15     Uzavřené jednání pacientských svazů pro léčbu konopím a kanabinoidy (sál Valtice)

 


 

Den 3:

Co a jak s léčebným konopím v klinické praxi lékaře, sestry, lékárníka… a dalších

 

9.00-10.30           PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ: Etické otázky v léčbě konopím a kanabinoidy  (sál Moravia I + II + III)

Moderátor:

MUDr. Pavel Kubů  (ČR)

Vystoupí:

Dr. Sue Sisley (USA), Dr. Ilya Reznik (Izrael), Prof. Uri Kramer (Izrael), Steph Sherer (USA).

10:50-12.45  Společný workshop pro zdravotníky (všechny specializace): Úvod do praxe v používání léčebného konopí pro lékaře a sestry, část 4. (sál Moravia I + II + III) 

Indikace a dávkování léčebného konopí – jak začít, jak dlouho trvá léčba, jak a kdy podávání ukončit) – část 2.  Různé způsoby užívání a odpovídající vybavení. Role praktického lékaře, sester a zdravotnického personálu při indikacích léčebného konopí: telefonické informačnh linky a další formy podpory.

Podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání IPLP s obsahem konopí v České republice. 

Vzdělávací program vedou:

MUDr. Yehuda Baruch, MHA (Izrael - OWC) a Jana Venclíková (Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, ČR).

 

13.45-14.45        Paralelní semináře pro zdravotníky      

1)  Léčba bolesti s využitím kanabinoidů (Moravia I)

Vede:

Prof. Silviu Brill (Izrael) 

2)  Léčebné konopí v paliativní péči (Moravia II)

Vede:

MUDr. Jonatan Grunfeld (Izrael) – spolupořádá better

3)  Konopí a kanabinoidy v neurologii a dermatologii (Moravia III)

Vede:

Dr. Támás Biró (Maďarsko)

 

15.05-16.40        Paralelní semináře pro zdravotníky      

1)  Léčebné konopí v onkologii (Moravia I) 

Vede:

Dr. Jonatan Grunfeld (Izrael)  – spolupořádá better

2) TSD, Tourettův syndrom a ostatní psychiatrické diagnózy pro užití léčebného konopí (Moravia II)

Vede:

Dr. Sue Sisley (USA) - spolupořádá better

3)  Konopí a léčba epilepsie u dětí a adolescentů – léčebné postupy, situace v Izraeli, USA a jinde (Moravia III)

Vede:

Prof. Uri Kramer (Izrael)  - spolupořádá better

4)  Konopí a kanabinoidy v dermatologii - ZMĚNA PROGRAMU

Seminář se nekoná samostatně - byl spojen se seminářem "Konopí a kanabinoidy v neurologii" od 13:45.

 

10:30 – 15:15     Uzavřené jednání pacientských svazů pro léčbu konopím a kanabinoidy (sál Valtice)

 


 

Den 4:

Co věda ví a co chce vědět?

 

9.00-10.30           PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ: Přelomové poznatky a nejslibnější směry v medicínském výzkumu konopí a přípravků z něj  (Bohemia II)

Poznatky o využití konopí a kanabinoidů v moderní léčebné praxi. Stav výzkumu v oblasti léčebného konopí a výhledy v dané oblasti.

Moderátor a zpravodaj: prof. Lumír Hanuš (Česká republika a Izrael)

Vystoupí:

prof. Pal Pacher (USA): Key opposing regulatory role of peripheral cannabinoid CB1 and CB2 receptors in inflammatory processes, oxidative stress and tissue injury

prof. Uri Kramer (Izrael): Cannabidiol for children with refractory epilepsy - The Israeli experience

prof. Ethan Russo (Izrael): Researchers view on practical aspects of treatment with medical cannabis and phytocannabinoids

prof. Silviu Brill (Izrael): Pain, cannabis and cannabinoids: mechanisms, use and future directions

 

10.50-12.20        Paralelní semináře

1) Výzkum kanabinoidů v ČR  - brněnský tým (Bohemia II + III)

Moderátor: 

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, DrSc. (ČR): "Moravian" contributions for the identification of endocannabinoid system

Vystoupí:

Vicenzo Micale (Itálie): The endogenous cannabinoid system (ECS) as a potential therapeutic target in schizophrenia: preclinical and clinical evidence  

Jana Kučerová (ČR): The cannabis and cannabinoid "self-medication" theory: animal depressive phenotype model 

Jan Juřica (ČR): The influence of the cannabinoids on the activity of the metabolic enzymes P450 cytochrome

2) Paralelní seminář 2 - zrušen 

 

13.45-14.45        PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ:  Psychologické projevy užívání konopí a kanabinoidů a jejich vliv na zlepšení duševní pohody pacientů (Bohemia II)

Moderátor:

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (ČR)

Vystoupí:

Dr. Arno Hazekamp, Ph.D. (Nizozemsko): What the patients really want - the dosage and the ways of use, globally

Prof. Cristina Sanchéz (Španělsko): Endocannabinoids, Phytocannabinoids, and Cancer

Prof. David Meiri (Izrael): Cannabinoids antitumor activity in humnan cancers

Dr. Mark J. Rosenfeld (USA/Canada/Israel/China): Making Cannabinoids Legal & Effective, Science-Based Medicine


15.05-16.50        Paralelní semináře

1) Konopný výtažek – případové studie a praktické zkušenosti přírodních léčitelů (Bohemia II)

Moderátor:

doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. (Izrael a Česká republika)

Vystoupí a diskutují:

Jindřich Bayer (Česká republika)
Ted Hong (Jižní Korea)
Dušan Dvořák (Česká republika)
Bozidar Radisic (Slovinsko)
Patryck Pankowski (Polsko)
Lukáš Hurt (Česká republika)
Andrej Susnik (Slovinsko)

2) Úskalí a překážky: potenciální vedlejší účinky lékařského konopí a kanabinoidů a jejich řešení (Hluboká I) - pořádá SNN ČLS JEP

Moderátor a vystupující:

TBA - Společnost pro návykové nemoci J. E. Purkyně

16:50  Ukončení konference

 


 

Postery v předsálí konference

Po celou dobu konference; poster session vždy 14:45-15:45:

Jakub Šmíd (ČR): Vývoj variet léčebného konopí 

Michael Krawitz (USA): Léčebné konopí, lidská práva a lékařská etika

Pavlína Pamánková, Petra Mikšátková, Michael Roman, Martin Kuchař (ČR): Analýza kanabinoidů ve volně rostoucích rostlinách konopí na Jižní Moravě