Léčebné konopí a kanabinoidy:

politika, věda
a léčebná praxe

Praha / 4.–7. března / 2015

Konference je akreditována v systémech celoživotního vzdělávání ČLK, ČLnK a ČAS

O konferenci

Konopí se už od pradávna používalo v přírodním léčitelství a medicíně v mnoha kulturách na celém světě. Dnes jsme svědky narůstající tendence na základě vědeckých poznatků znovu zavést konopí do „oficiální“ zdravotnické praxe – a ukončit tak období drakonické globální prohibice psychotropních rostlin a látek. Používání léčebného konopí v medicínské praxi a ve výzkumu již bylo povoleno v Kanadě, ve 23 státech USA a v řadě evropských zemí. Další desítky zemí začínají na toto téma diskutovat na politické úrovni nebo již zahájily legislativní proces. Česká republika zpřístupnila konopí pro léčebné použití v dubnu 2013 a zvolna uvádí tento zákon do praxe. Učili jsme se přitom ze zkušeností svých předchůdců a i nadále se od nich chceme učit a také tyto zkušenosti předávat dál.

Stručný program konference v jednotlivých dnech

Den 1: poskytují Úmluvy OSN dostatek prostoru pro lege artis léčbu kontrolovanými léky a pro výzkum jejich použití?

Den 2: Co a jak s léčebným konopím v klinické praxi lékaře, sestry, lékárníka… a dalších

Den 3: Co a jak s léčebným konopím v klinické praxi lékaře, sestry, lékárníka… a dalších

Den 4: Co věda ví a co chce vědět?

Konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe“ má vzdělávací charakter a je zařazena do celoživotního vzdělávání stavovských organizací - ČLK, ČLnK a ČAS.

V rámci  konference se uskuteční 4dílný odborný seminář pro zdravotníky a další odborníky

"Úvod do praxe v používání léčebného konopí pro lékaře a sestry", který povedou MUDr. Yehuda Baruch, MHA (Izrael) a Zacharias Klein, DiS MedNurse (Izrael). Ve čtvrté části vystoupí rovněž MUDr. Ilya Reznik (Asociace lékařů pro léčebné konopí, Izrael) a Mgr. Jana Venclíková (Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, SÚKL, ČR).

a dva bloky paralelních seminářů

Blok 1 

A - Léčba bolesti s využitím kanabinoidů, vede: prof. Silviu Brill (místopředseda Mezinárodní asociace pro léčbu bolesti, Centrum pro léčbu chronické a akutní bolesti v Tel Aviv Sourasky Medical Center, Izrael) 

B - Léčebné konopí v paliativní péči, vede: MUDr. Jonatan Grunfeld (Assaf Harohef Medical Center, Izrael) 

C- Konopí a kanabinoidy v neurologii, vede: Dr. Arno Hazekamp, Ph.D. (Bedrocan, Nizozemí)

Blok 2  

A - Léčebné konopí v onkologii; vede: Dr. Jonatan Grunfeld (Assaf Harohef Medical Center Izrael) 

B - TSD, Tourettův syndrom a ostatní psychiatrické diagnózy pro užití léčebného konopí – prof. Sue Sisley (University of Arizona a MAPS, USA) 

C - Konopí a léčba epilepsie u dětí a adolescentů – léčebné postupy, situace v Izraeli, USA a jinde – prof. Uri Kramer (Pediatrické centrum pro epilepsii v Tel Avivu, Izrael) 

D - Konopí a kanabinoidy v dermatologii (MUDr. Yehuda Baruch, MHA, Izrael)

Podrobný finální program konference s časovým rozpisem: Program

Konference je akreditována Českou lékařskou komorou (akce 38620; 18 kreditů), Českou lékárnickou komorou (vzdělávací akce č. 15297 s 20 body) a Českou asociací sester (vzdělávací akce č. ČAS/KK/365/2015 s 12 kredity). Jednací jazyky jsou čeština a angličtina s tlumočením.

Část programu je vhodná i pro širší veřejnost - zejména pro pro studenty vysokých či vyšších odborných škol a pro zainteresované pacienty. Součástí programu budou i uzavřená jednání pacientských svazů pro léčbu konopím a kanabinoidy.

Záštita a podpora 

Konference se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, Svatopluka Němečka a národního protidrogového koordinátora ČR, Jindřicha Vobořila a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Podpořili ji: Státní ústav pro kontrolu léčiv/Státní agentura pro konopí pro léčebné použití a partneři konference.

 

 

Čestný výbor

Čestný výbor převzal kolektivní patronát nad konferencí. Skládá se z osobností, jež aktivně a významně přispěly k legalizaci léčebného konopí a/nebo k jeho lege artis užívání v medicínské praxi.

Vědecký výbor

Vědecký výbor hodnotí přihlášená abstrakta a návrhy na panelové diskuse a tematické workshopy podle striktních kritérií jejich vědecké přínosnosti.

Organizační výbor

Organizační výbor má široké spektrum zodpovědností od výběru místa konference přes zajištění jejího financování vedení účetnictví přes produkci webu, publikací až po zajištění logistiky pro hladký průběh vlastní konference.

Místo konání konference a ubytování

Konference se koná v hotelu Marriott Prague, V Celnici 8, Praha 1.

Pavel Bém

MUDr. Pavel Bém

Prezident konference

Yehuda Baruch

Yehuda Baruch M.D. M.H.A

Člen Vědeckého výboru.

Zdeněk Blahuta

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Člen Čestného výboru.

Iveta Černá

Mgr. Iveta Černá

Členka Organizačního výboru.

Lumír Hanuš
Arno Hazekamp

Dr. Arno Hazekamp

Člen Vědeckého výboru.

David A. Hercky

David A. Hercky

Člen Čestného výboru.

Michal Hlivka

Mgr. Michal Hlivka

Člen Organizačního výboru.

Jakub Klepal

Mgr. Jakub Klepal

Člen Organizačního výboru.

Pavel Kubů

MUDr. Pavel Kubů

Člen Vědeckého výboru.

Viktor Mravčík

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Člen Vědeckého výboru.

Miroslava Němcová

Miroslava Němcová

Členka Čestného výboru.

Tomáš Pojar

Tomáš Pojar, M.A.

Člen Čestného výboru.

Richard Rokyta

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Člen Vědeckého výboru.

Steph Sherer

Steph Sherer

Členka organizačního výboru.

Zdeněk Strnad

Mgr. Zdeněk Strnad

Člen Organizačního výboru.

Hana Vágnerová

Hana Vágnerová

Členka Organizačního výboru.

Jana Venclíková

Mgr. Jana Venclíková

Členka Vědeckého výboru.

Tomáš Zábranský

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Člen Vědeckého výboru a Organizačního výboru.

Tomáš Zima

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Člen Čestného výboru a Vědeckého výboru.

Jan Žaloudík

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Člen Čestného výboru a Vědeckého výboru.

Prague Marriott Hotel 03

Prague Marriott Hotel

Místo konání konference a ubytování: Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1.

map_ilustration photo

Hostely a hotely

Další možnosti ubytování hostely a hotely s dobrou/pěší dostupností k místu konání konference.