Léčebné konopí a kanabinoidy:

politika, věda
a léčebná praxe

Praha / 4.–7. března / 2015

Konference je akreditována v systémech celoživotního vzdělávání ČLK, ČLnK a ČAS

[TZ04] Pražská konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe: konopí v lékárnách chtějí všichni, od politiků přes lékaře až po aktivisty

Léčebné konopí je v České republice sice legální, zatím se ovšem využívá pouze zřídka. Hlavní důvody jsou dva: nízká informovanost profesionálů i veřejnosti a nedostatečné zásobování, způsobené především obstrukční „Hegerovou vyhláškou“ č. 221/2013. Konopí navíc stojí v lékárnách přes 300 Kč a jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění zakazuje dodnes platné opatření obecné povahy (OOP sukl4/2013 z dílny téhož exministra).

„Minimálně první z těchto důvodů se podařilo alespoň částečně konferencí odbourat,“ říká MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., ředitel společnosti ResAd, pořadatele konference. „O konferenci byl tak obrovský zájem, že jsme ještě před zahájením museli zastavit registrace. Jsem rád, že zástupci lékařů a zdravotnického personálu projevili o moderní a mimořádně slibný způsob léčby zájem v takové míře.“

První den konference byl věnován společenským a politickým otázkám zpřístupnění léčebného konopí. Druhý a třetí den byly věnovány odborným přednáškám a praktickým školením, zaměřeným na používání léčebného konopí v praxi, den čtvrtý pak výhledům léčby konopím a látek z něj do budoucna, jak je vidí špičkoví světoví vědci, kteří na konferenci přednášeli. „Na konferenci se také setkali a diskutovali všichni, kteří v současné době situaci v oblasti konopí v České republice ovlivňují," říká Tomáš Zábranský. „Politici, lékaři a aktivisté se shodli na jednom: pacienti i lékaři konopí potřebují. Všichni také vyjádřili vůli na zpřístupnění konopí pacientům spolupracovat.“

Během konference byla pacienty a jejich organizacemi ze 14 zemí EU, Kanady a USA založena Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopí (International Medical Cannabis Patients Coalition, IMCPC), sdružující nemocné, kteří se léčí konopím, případně se jím léčit chtějí, ale nemají k němu legální přístup. Její signatáři (kromě jiného), požadují, aby konopí bylo vyňato z úmluv OSN o omamných látkách nebo přinejmenším vyňato z první regulační skupiny Úmluv OSN, kam patří „mimořádně nebezpečné drogy s velmi omezeným léčebným využitím“ a aby bylo celosvětově zpřístupněno všem, kterým může pomoci v léčbě jejich nemoci nebo v zmírňování symptomů.

Na konferenci vystoupili mimo jiné profesor Raphael Mechoulam, objevitel struktury a syntézy THC (účinné psychotropní složky marihuany), profesor Michel Kazatchkine, zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN a komisař Globální komise pro drogovou politiku, doktor Yehuda Baruch, zakladatel Programu léčebného konopí v Izraeli, a jeden z nejcitovanějších českých vědců doc. Lumír Ondřej Hanuš, výzkumný pracovník programu pro výzkum kanabinoidů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému. Aktivně se jí jako předsedající přednáškových bloků a diskutér zúčastnil také např. prezident České lékařské akademie prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA.

Legalizaci a zpřístupnění léčebného konopí podle sociologických průzkumů podporuje přes 90 % české veřejnosti i občanů EU, USA a dalších západních států. Symbolem široké mezinárodní a celospolečenské shody je akce sociálních sítí „Support It!“: v jejím rámci pražskou konferenci o léčebném konopí podpořili ministr zdravotnictví Němeček, britský multimiliardář Branson i český rapper Vladimir 518 a stovky dalších.

[TZ03] V Praze začíná konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe

4. 3. 2015: Zahájení konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe, která chce pomoci etablovat konopí i v ČR jako standardní léčebný přípravek.

Vladimir518

[TZ02] SUPPORT IT! Virální kampaň na podporu konference - fotografie

Ministr zdravotnictví České republiky Svatopluk Němeček, miliardář Richard Branson, majitel společnosti Virgin, a rapper Vladimir518 jsou jedni z těch, kteří veřejně vyjadřují podporu pražské březnové konferenci o léčebném konopí.

[TZ01] Konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a medicínská praxe“ představuje první speakery

22. 1. 2015: Mezi hlavními řečníky konference budou MUDr. Yehuda Baruch, MHA, první a dlouholetý ředitel Programu léčebného konopí v Izraeli a předseda Izraelské společnosti pro léčbu závislostí, a jeden z nejcitovanějších českých vědců doc. Lumír Ondřej Hanuš, výzkumný pracovník programu pro výzkum kanabinoidů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému.

Zdeněk Strnad